เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  เวลา 09.00 -11.30  น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับคณะคุณครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบินและเยี่ยมชมการการสาธิตอุปกรณ์ห้อง Mock Up   

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/