บุคลากร นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูปกับอำเภอหัวหิน เทศบาลหัวหินและประชาชนทั่วไป  
เพื่อบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ครบ ๑๕ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ประตูเสด็จฯ ด้านหน้าวังไกลกังวล

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/