วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการ  " บรมกษัตริยาธิราช" ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่ทรงอุทิศพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์
ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ  

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/