ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)กับ Mr. Takehiro Tomita อธิการบดีของ Aichi Bunkyo University
ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
โดยจะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันในเรื่องงานวิจัย บุคลากร นักศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/