เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา  16.00-18.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
โดย นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนายกฤตนพ ทองธิติพร อาจารย์ประจำและนักศึกษา
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP)และฟังบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อม
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน และตอบข้อซักถาม รวมถึงสาธิตวิธีการไหว้ การยืน การแต่งกาย และสาธิตเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/