ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนวังน้ำเย็นและ.. ประจำปีการศึกษา 2566 28-12-65

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2565 22-12-65

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 21-12-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล นำโดย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 20-12-65

 

บรรยากาศการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าปฏิบัติงานใน BFSภายใต้ชื่อ"โครงการฝึกงานได้งาน" (ได้งานได้เงินเดือน) รุ่น 4 19-12-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหินเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 16-12-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 16-12-65

 

ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน -25 พฤศจิกายน 2565 13-12-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน หลักสูตรธุรกิจการบิน จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรธุรกิจการบิน ภาคการศึกษาที่1 ประจำปี 2565 08-12-65

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน และคุณป้าคำพร แถมอินทร์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่มีจำนวนกิจกรรมสมาธิตามเกณฑ์ที่กำหนด 07-12-65

 

การคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับบริษัท Bangkok Flight services ภายใต้ชื่อ"โครงการฝึกงานได้งาน" (ได้งานได้เงินเดือน) รุ่น3 07-12-65

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 06-12-65

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการฝึกงานได้งาน" ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน กับ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) 29-11-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 29-11-65

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย และอาจารย์มลวดี สัจญาณไพศาล จัดประชุมกิจกรรมเตรียมฝึกฯ ให้นักศึกษา รหัส 64 28-11-65

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูู้ 25-11-65

 

ศูนย์การศึกษาหัวหิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง อาจารย์นียกานต์ ลิ่มอรุณ ประชุมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 25-11-65

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย การดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน 24-11-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 23-11-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สวนดุสิตเหย้า-เยือน เพื่อนร่วมวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 15-11-65

 

รวมบรรยากาศรุ่นพี่ศิษย์เก่าแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมอง กิจกรรมค่ายทดลองเรียน ศูนย์ฯ หัวหิน เพื่อค้นหาตัวตน ที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจการบิน 14-11-65

 

ศูนย์ฯ หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจสาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือนตุลาคม รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 14-11-65

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมงานฌาปนกิจ คุณแม่ชวนชื่น วรุณเวทวิวัฒน์ ณ บริษัทเพชรพลัง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี 05-11-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา"โครงการฝึกงานได้งาน" ความร่วมมือระหว่างบริษัทBangkok Flight services 04-11-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดบรรยายพิเศษ"โครงการฝึกงานได้งาน" โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร บริษัทBangkok Flight services 04-11-65

 

ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา และนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทบางกอกไฟล์ทเซอร์วิส 03-11-65

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000,000 บาท เป็นทุนการศึกษาจากคุณป้าคำพร แถมอินทร์ และหลวงพ่อดาวเรือง 03-11-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกาษา หัวหิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ได้นำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการท่าอากาศยานหัวหิน 28-10-65

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกาษา หัวหิน นำโดยนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ให้การตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ 28-10-65

 

ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน พร้อมนักศึกษา ร่วมพธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยะมหาราช” ประจำปี 256523-10-65

 

มหวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมค่ายทดลองเรียนเพื่อค้นหาตัวตน และเรียนรู้ดูของจริง สาขาวิชาธุรกิจการบิน กลุ่มที่321-10-65

 

มหวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมค่ายทดลองเรียนเพื่อค้นหาตัวตน และเรียนรู้ดูของจริง สาขาวิชาธุรกิจการบิน กลุ่มที่2 18-10-65

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย
และคณะกรรมการหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ (3)
 14-10-65

 

มหวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดกิจกรรมค่ายทดลองเรียนเพื่อค้นหาตัวตน และเรียนรู้ดูของจริง สาขาวิชาธุรกิจการบิน กลุ่มที่1 13-10-65

 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาธุรกิจการบินร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13-10-65

 

นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่๙(๒๒)/๒๕๖๕ 12-10-65

 

ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา
นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน
 11-10-65

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Money is in the air 04-10-65

 

ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา และนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน
เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกงานได้งาน ร่วมกับบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส
 30-9-65

 

ร่วมประชุมโครงการฝึกงานได้งาน ร่วมกับบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส( BFS)
โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส
 29-9-65

 

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  29-9-65

 

การต้อนรับคณะคุณครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน 28-9-65

 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2566 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  28-9-65

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง และ อาจารย์ปาลิดา สำเภาทอง ได้รับเชิญจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำเพื่อเป็นวิทยากร Workshop ลงมือทำด้วยตัวเอง  27-9-65

 

กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ แนะนำองค์กร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ธุรกิจการบินโดยรับเกียรติจาก บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)  26-9-65

  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมเป็นพิธีกรในการจัดงานเทศกาลกินหอย ตึกหมึก @ชะอำ  23-9-65
  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  17-9-65
  ประมวลภาพ แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  16-9-65
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562
 15-9-65
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาไกรลาส ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด
เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม
 15-9-65
  ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 2565 14-9-65
  ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 13-9-65
  ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่น 1 กับ ท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านธุรกิจการบินที่อยู่ในโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย  12-9-65
  ฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการชงกาแฟ บาริสต้าระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 2 โดยรับเกียรติจาก   อาจารย์จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 11-9-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจกา ร่วมกิจกรรมHUA-HIN SUNSET RUN ณ บริเวณพลับพลาอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ 9-9-65
  อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน 5-9-65
  ปฐมทิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 31-8-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2564 ตามระบบ SDU QAเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯ 29-8-65
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาไกรลาส ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ 29-8-65
  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บรรยายหัวข้อ "บุคลิกภาพที่ดีสู่งานด้านบริการ" และสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน  27-8-65
  ประมวลภาพแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 24-8-65
  ศูนย์ฯ หัวหิน ให้การต้อนรับประชาชนร่วมเข้าเฝ้าในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน  20-8-65
  โครงการอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชนระหว่างเยาวสตรีไทย 19-8-65
  โครงการอบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 15-8-65
  ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
เป็นตัวแทนศูนย์การศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
 12-8-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกิจกรรม ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล
 12-8-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาธุรกิจการบินช่วยการประกวดพระ อนุรักษ์จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย 8-8-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมงานวันวิชาการ ระยองวิทย์ทัศน์ “ Power of education (Learning beyond theclassroom)
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
 5-8-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
 1-8-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
 28-7-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามโครงการอบรมเสวนา
และเดินรณรงค์ต่อต้นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
 26-7-65
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษา นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่
 22-7-65
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ณ ห้อง NB7 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสภาคณาจารย์ และพนักงาน  5-7-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี    28-6-65
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก) ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา หัวหิน ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และพูดคุยกับนักศึกษา พร้อมทั้งประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์การศึกษา หัวหิน    22-6-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการชงกาแฟ บาริสต้าระดับเบื้องต้น โดยรับเกียรติจาก อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี สังกัดโรงเรียนการเรือน นางสาวนฐพร กล่ำแส    11-6-65
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา
นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    4-6-6
  เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 19 ไร๋ต.หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์    3-6-65
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน    4-6-65
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-14.45 น. ได้รับเกียรติจาก คุณบุญถึง  ผลพานิชย์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน ให้แก่นักศึกษาของศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้รับฟัง และนางชนากานต์  ชัยศรี อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 1990  29-5-65
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน และประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน  )   19-5-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดพิธีบูชาพระพรหมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน)   17-5-65
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา : 15  พฤษภาคม 2565 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว)   15-5-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน     ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม กฏระเบียบต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา 9-5-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมอาจารย์เพื่อพัฒนาการสอนด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน 7-5-65
  ดร.สรุพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามนักศึกษา
ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2
30-4-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ช่วยงานสวดอภิธรรมศพ มารดา ของ นายธานี ยี่สารอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม  2565 ตั้งแต่ เวลา 16.00-20.30 น. 65-4-28 - 65-5-3
  นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหินนำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินโชว์การแสดง ชื่อชุดการแสดง “จากเขาสูงสู่หาดสวย”ให้กับผู้บริหารระดับสูงภายใต้โครงการเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรับระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNs รุ่นที่ 2 22-4-65  6-4-65
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหินนำโดย ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ได้เดินทางไปร่วมงาน“วันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ  6-4-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยงาน ปิดทอง รูปหล่อ หลวงพ่อปู่คำ
ณ วัดหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
  19-3-65 - 27-3-65
  นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  28-3-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ทัศนศึกษา พิพิธพัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และเยี่ยมชมตลาดด่านสิงขร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
26-3-65
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ร่วมประชุมมอบหมายงาน 25-3-65
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหินได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์สายแวว  ศิษย์เก่ารหัส 59 ปัจจุบันปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินVietet Air ร่วมแชร์ประสบการณ์การ 21-3-65
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหินโดยมีศูนย์ฯหัวหิน ศูนย์ลำปาง ศูนย์นครนายก ศูนย์ตรัง ร่วมประชุม 23-3-65
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ร่วมประชุม 23-3-65
  นางสาวปรีดา แซ่เล้าผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาการสื่อสารองค์กรออนไลน์ ของศูนย์ฯหัวหินการพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
17-3-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มสมรรถนะให้สุขภาพแข็งแรงเป็นรุ่นที่ 2 19-3-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
16-3-65
  บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษาหัวหิน ลงคะแนนกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ 14-3-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มสมรรถนะให้สุขภาพแข็งแรง 12-3-65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รหัส 65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud  Meeting 1-11-64 / 5-3-65
  นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ครั้งที่2 (15) /2565 9-3-65
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)   เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 4-3-65
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ทำกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะ โดยการพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี บันใด 3,790ขั้น 2-3-65 / 6-3-65
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 3-3-65 / 4-3-65
  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกิตติพงศ์  สุขภาคกุล ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28/2/65
  ศูนย์การศึกษาหัวหินได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ สุวรรณกิจวัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 47 ปัจจุบันปฏิบัติงานนักบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 28/2/65
  ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษTOEIC ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาธุรกิจการบิน รหัส 63 23/2/65
  ศูนย์การศึกษาหัวหิน จัดประชุมชี้แจงนักเรียนที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์การยืนยันสิทธิ์ระบบTCASนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 5/2/65
  ศูนย์การศึกษาหัวหินได้แนะแนวออนไลน์ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลลาง 3-11-64/4-2-65
  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน 13/12/64
  ประชุมฟังนโยบายทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่8(13)/2564 8/12/64
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินดำเนินการประกาศเผยแพร่ ขายทอดตลาด พัสดุและครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นใช้งาน 27/10/64
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 22/10/64
  กิจกรรมค่ายทดลองเรียน Basic Airline Safety Aviationand In-Flight Service   Basicpersonality 22-10-64
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5 ก.ค. - 25 ก.ย. 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 สิงหาคม 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน วันที่ 13 กรกฏาคม 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ด้วยระบบออนไลน์ zoom cloud meetings ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
  ประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน 3/2563 แบบออนไลน์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้พ่นน้ำาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและระงับโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 วันที่ 28 เมษายน 2564 
  ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อนให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่รหัส 64 วันที่ 18 เมษายน 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนงานราชการและคณะประชาชนเข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ วันที่ 3 เมษายน 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ในเตรียมการความพร้อมสถานที่โดยกำหนดให้เป็นจุดรับลงทะเบียนรับบัตรผู้เข้าเฝ้าฯและโรงครัว ฯลฯ วันที่ 1 เมษายน 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษาค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 25 มีนาคม 2564
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 มีนาคม 2564
  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์ วันที่ 17 มีนาคม 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในเขตภาคกลาง วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
  นิเทศนักศึกษา ด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  ประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปี 2564รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน การเตรียมความพร้อมเปิดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 5 มกราคม 2564
  นศ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตช่วยงานบริการจิตอาสาพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระมงคลภาวนาวิกรม วันที่ 20 ธันวาคม 2563
  ศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมงานพิธีทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 20 ธันวาคม 2563
  บุคลากรศูนย์ฯหัวหิน ร่วมประชุมกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery" วันที่ 3 ธันวาคม 2563
  ศูนย์ฯหัวหิน ได้รับเกียรติจาก คุณปฐมพิภพ วุฒนาพิทักษ์ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2563
  นางสาวกัณฐิกา สุริยานนท์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Flydubai ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่4 (20)/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับนักศึกษาปี 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม “ SDU Directions : The Road to Success ” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท Bangkok Flight Services(BFS) เพื่อสัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
  กิจกรรมการแสดงเมนูอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา In-flight Food and Beverage วันที่ 30 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ทำบุญเลี้ยงพระเพล ภายในงานจัดกิจกรรมนักศึกษาร้องเพลงเลี้ยง อาหารฟรี ให้กับนักศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
  ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระบบ SDU QA ระดับมหาวิทยาลัย โดยระบบ Conference วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ “ MHeart สายโลหิต สายใจ ” วันที่ 13 ตุลาคม 2563
  ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมแนวทางการรับนักศึกษา ประจำปี 2564 ตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับดูแลผู้เข้าประกวดและทีมงานกองประกวด Miss Universe Thailand วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์ 2020 เพื่อค้นหา ดาว เดือน ดาวเทียม วันที่ 10 กันยายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น วันที่ 3-4 กันยายน 2563
  นักศึกษา ศูนย์ฯหัวหินให้บริการอาหาร เครื่องดื่มในการพระราชทานเพลิงศพพระเนกขัมมมุนี (หลวงปู่ก้าน) วันที่ 20 สิงหาคม 2563
  ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับตรวจการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  กิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพักโดยการดำเนินงานมีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดฅ่อเชื้อไวรัส (COVID-19) วันที่ 25 กรกฏาคม-9 สิงหาคม 2563
  นักศึกษาศูนย์ฯ หัวหิน ดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 สิงหาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดให้มีการตรวจติดตามเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์ฯ  (Pre 12 เดือน) วันที่ 29 สิงหาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  นักศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
  บุคลากรสายวิชาการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าอบรมการใช้ ระบบ WBSC-LMS วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
  น.ส.ปรีดา แซ่เล้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(18)/2563 วันที่ 8 รกกฏาคม 2563
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 3/2563 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563
  อบรมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรอบ 9 เดือน ประจำการศึกษา 2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิ กวน โด่ ห่วย จัดกิจกรรมมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง และ ข้าวกล่อง วันที่ 27 เมษายน 2563
  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน รอบที่ 2 โควตา (Quota)  แบบออนไลน์ วันที่ 18 เมษายน 2563 
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการการเตรียมความพร้อมเปิดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 15-16 เมษายน 2563
  ประชุมนักเรียนที่จะรายงานตัวนักศึกษาใหมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ วันที่ 10-16 เมษายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและระงับโอกาสแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 วันที่ 18 มีนาคม 2563 
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีให้กับบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ,สายบริการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
  นายพิพัฒพงค์ โออิฐ (พี่หนึ่ง)(ศิษย์เก่ารหัส 46)ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน และตอบข้อซักถามจากน้องๆ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์  2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเดินรณรงค์หัวหินเมืองสะอาดปลอดภัย” วันที่ 31 มกราคม 2563
  เลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยและกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 30 มกราคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 1 ก.ค. 2562  - 30 ม.ค.  2563
  คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีพัทลุง ศึกษาดูงานสาขาวิชาธุรกิจการบินและนักศึกษารุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ วันที่ 24 มกราคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ค์ต่อต้านการทุจริต กับเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับชมรม STRONG วันที่ 20 มกราคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ 1 Portfolio) วันที่ 18 มกราคม 2563
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 10 มกราคม 2563
  ประชุมรับฟังนโยบายผ่านโปรแกรม Skype for Business โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มกราคม 2563
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับ บุคลากร นักศึกษาเนื่องในวันปีใหม่  2563 วันที่ 7 มกราคม 2563
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบ.บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด บ.ดับบลิวเอฟเอส พีจีคาร์โก้ จำกัด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ได้มอบทุนให้กับนักศึกษาที่ได้บำเพ็ญตนช่วยงานและกิจกรรมบริการต่างๆเป็นผู้ประพฤติตนดี ตั้งใจเรียน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
  นางสาวเพียงฟ้า กล้าผจญ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบินและเทคนิคต่างๆ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
  งานวันลอยกระทงประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าบลูพ็อร์ตหัวหินและสวนหลวงราชินี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  งานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างถนนและบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะ ถาวรวัตถุ ณ วัดพุสวรรค์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
  นางสาวปรียา พรมแสน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย(ศิษย์เก่ารหัส 56) แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2562
  กิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ” วันที่ 13 ตุลาคม 2562
  กิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์ 2019 เพื่อค้นหา ดาว เดือน ดาวเทียมการออกบูธร้านอาหาร การแสดงของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ วันที่ 29 กันยายน 2562
  โครงการฝึกอบรมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18-25 กันยายน 2562
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “เรียนสวนดุสิต รู้สวนดุสิตรักสวนดุสิต” วันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ตรวจการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562) วันที่ 6 สิงหาคม 2562
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Game Based Learning Latest trend Education 2019 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมกิจกรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา : ทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ และ ดร.ขวัญนภา สุขคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
  บุคลากร นักศึกษา ศูนย์ฯหัวหินเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 28 กรกฏาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รายงานตัวมอบตัวนักศึกษารอบที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กรกฏาคม 2562
  ตรวจการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญยาตรี ในเขตภาคเหนือ วันที่ 4-28 มิถุนายน 2562
  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสะพานขี้เหล็ก วันที่ 28 มิถุนายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมโครงการ" ปลูกต้นไม้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ " วันที่ 12 มิถุนายน 2562
  รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ตรวจงานการก่อสร้างอาคารและให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1-3 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
  บริษัท Bangkok Flight Services จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 6 มิถุนายน 2562
  บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง PSA ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 4 มิถุนายน 2562
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2561 (2) วันที่ 4 มิถุนายน 2562
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  รายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 
  งานปัจฉิมให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน หน่วยเลือกตั้งที่ 5 จัดการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 21 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน ต้อนรับคณะน้องๆนักเรียนโครงการค่ายปั้นฝัน Summer 2019 (หัวหิน) วันที่ 19 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมโครงการเก็บรักษ์ พร้อมร่วมเสวนา กับ โตโน่ ภาคิน พร้อมเพื่อนดาราและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่ 18 เมษายน 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบที่ 2  โควตา วันที่ 18 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมโครงการเก็บรักษ์พร้อมร่วมเสวนา กับ โตโน่ ภาคิน พร้อมเพื่อนดารา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน วันที่ 17 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน และนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี2562 วันที่ 6 เมษายน 2562
  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 19-26 มีนาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 10 มีนาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ บริษัท BFS Bangkok Flight Service เข้าบรรยายพิเศษกับนักศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินสังกัดคณะโรงเรียนท่องเที่ยวและบริการร่วมประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกผันเราชาวสวนดุสิต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 มกราคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2562
  ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ วันที่ 21 มกราคม 2562
  บุคลากร นักศึกษาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เลี้ยงพระเพล เนื่องในวันปีใหม่ 2562 วันที่ 18 มกราคม 2562
  นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในโครงการ “รักหัวหินรักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” วันที่ 17 มกราคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ 1 Portfolio) วันที่ 12 มกราคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 24 ธันวาคม 2561
  เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม 2561
  การอบรมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย” วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคตะวันออก วันที่ 9 กรกฎาคม -12 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคใต้ วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคเหนือ วันที่ 11 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) วันที่ 11 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561
  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 4 ธันวาคม 2561
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รับสมัครงาน โดยสายการบิน Thai Smile บริษัท Bangkok Flight Services บริษัทPattaya Aviation วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด จัดสอบสัมภาษณ์งานตำแหน่ง Passenger Services Agent ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดพุสวรรค์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ร่วมกับ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่โดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
  บุคลากรศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมประชุม วิธีการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 ตุลาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับผู้อำนวยการ คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมโครงการ“ รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข ” วันที่ 26 กันยายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ วันที่ 25 กันยายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี วันที่ 18 กันยายน 2561
  บุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสด ในหัวข้อ “เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น” วันที่ 13 กันยายน 2561
  บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 10 กันยายน 2561
  นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานเฟรชชี่ ไนท์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุตรบุคลากรศูนย์ฯหัวหิน วันที่ 29 สิงหาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์ฯ รอบ 12 เดือน วันที่ 17 สิงหาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงานมัสยิดนูรุลเหี้ยะซาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล ร.9 วันที่ 11 สิงหาคม 2561
  จิตอาสาให้คำแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับผู้โดยสาร วันที่ 2 สิงหาคม 2561
  ตรวจงานงวดที่ 1 โครงการ:ก่อสร้างเอนกประสงค์ถนน ระบบสาธารณูปโภคและรั้ว วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 กรกฏาคม 2561
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
  กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวังไกลกังวล วันที่ 27 กรกฏาคม 2561
  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วม กิจกรรม “รวมพลังคนหัวหินเฉลิมพระเกียรติองค์ราชา” วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
  กิจกรรมผู้นำนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะป้องกันตัว วันที่ 24 กรกฏาคม 2561
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษารหัส 61ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้มีโครงการ จัดค่าย Chinese-English Camp ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วันที่ 13 กรกฏาคม 2561
  ประชุมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
  โครงการฝึกอบรมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
  ประชุมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อเรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการใช้ระบบฐานข้อมูล วันที่ 22 มิถุนายน 2561
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือนระดับศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 มิถุนายน 2561
  อบรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน" วันที่ 15 มิถุนายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด วันที่ 14 มิถุนายน 2561
  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่  3 (รับตรงร่วมกัน) วันที่ 10 มิถุนายน 2561
  นางสาวไอลดา บุญวัฒนา  พี่ไอซ์ และ นายฐณัฎฐ์ สุทธิตันตยาภรณ์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทราบการจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ของนักศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รายงานตัวมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  งานพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทาง กัลลาลัมเปอร์ - หัวหิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชน วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาวิชาธุรกิจการบิน รอบที่  2 (โควตา) วันที่ 21 เมษายน 2561
  กิจกรรม โครงการประชุมสัญจรสภาคณาจารย์ และ พนักงาน ประจำปี 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS การรับแบบโควตา วันที่ 4 เมษายน 2561
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เมษายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมอบรม Green Libraryมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว วันที่ 22 มีนาคม 2561
  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 15-23 มีนาคม 2561
  ศูนย์ฯหัวหิน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยคืนชีพ การขนย้ายผู้ป่วย วันที่ 18 มีนาคม 2561
  ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมรับฟังการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2561
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน และ สัมภาษณ์ นักศึกษาเข้าทำงาน วันที่ 11 มีนาคม 2561
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การบริการจัดการศึกษาและการประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
  น.ส.ปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการ ศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ให้กับบุคลากร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
  กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2561เพื่อเป็นศิริมงคล แก่ อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันที่ 12 มกราคม 2561
  ประชุม“SDU KICK OFF 2018 ” ผ่านระบบ Conference เรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านวิชาการ ปี 2561 วันที่ 5 มกราคม 2561