ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ของนักศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 -11.30 .
ณห้องประชุมชั้น4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/