04/02/62 รับสมัคร รอบ 2 โควตา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 New <<<<...
  07/12/61 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ .....>>>> New <<<<.....
  07/12/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 62 .....>>>> New <<<<.....
  21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

กิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์ 2019
เพื่อค้นหา ดาว เดือน ดาวเทียม
การออกบูธร้านอาหาร การแสดงของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ

29/9/62

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
“เรียนสวนดุสิต รู้สวนดุสิต
รักสวนดุสิต”

22/8/62

ตรวจการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์
รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561
(1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562)

6/8/62

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
Game Based Learning
Latest trend Education 2019

3-4/8/62

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th