07/12/61 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ .....>>>> New <<<<.....
  07/12/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 62 .....>>>> New <<<<.....
  21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุนวิชาการ
และสายบริการ

21/1/62

บุคลากร นักศึกษา
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และ เลี้ยงพระเพล
เนื่องในวันปีใหม่ 2562

18/1/62

นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ในโครงการ
“รักหัวหินรักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข”

17/1/62

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
(รอบ 1 Portfolio)

12/1/62

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th