3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมกิจกรรม “ เดิน รำ ร้องด้วยใจ
ถวายพ่อหลวง ร.๙”

13/10/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ

13/10/60

บริษัทแบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด
( BAGS)รับสมัครงานและสัมภาษณ์
ในตำแหน่งพนักงานบริการภาคพื้น

25/9/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

23/9/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th