04/02/62 รับสมัคร รอบ 2 โควตา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 New <<<<...
  07/12/61 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ .....>>>> New <<<<.....
  07/12/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 62 .....>>>> New <<<<.....
  21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
บ.บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ
เวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
บ.ดับบลิวเอฟเอส พีจีคาร์โก้ จำกัด

20/11/62

ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ได้มอบทุน
ให้กับนักศึกษาที่ได้บำเพ็ญตน
ช่วยงานและกิจกรรมบริการต่างๆ
เป็นผู้ประพฤติตนดี ตั้งใจเรียน

12/11/62

นางสาวเพียงฟ้า กล้าผจญ
ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์
การทำงานด้านธุรกิจการบิน
และเทคนิคต่างๆ

12/11/62

งานวันลอยกระทงประจำปี 2562
ณ ศูนย์การค้าบลูพ็อร์ตหัวหิน
และสวนหลวงราชินี

11/11/62

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th