04/02/62 รับสมัคร รอบ 2 โควตา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 New <<<<...
  07/12/61 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ .....>>>> New <<<<.....
  07/12/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 62 .....>>>> New <<<<.....
  21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ต้อนรับคณะครูจาก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

21/3/62

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว
ณ โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี

14/2/62

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับ บริษัท BFS  
Bangkok Flight Service
เข้าบรรยายพิเศษกับนักศึกษา

5/2/62

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
สังกัดคณะโรงเรียนท่องเที่ยว
และบริการร่วมประชุม
ผ่านระบบถ่ายทอดสด

4/2/62

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th