04/02/62 รับสมัคร รอบ 2 โควตา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 New <<<<...
  07/12/61 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ .....>>>> New <<<<.....
  07/12/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 62 .....>>>> New <<<<.....
  21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

21/4/62

ศูนย์ฯหัวหิน ต้อนรับคณะน้องๆ
นักเรียนโครงการค่ายปั้นฝัน
Summer 2019 (หัวหิน)

19/4/62

ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมโครงการเก็บรักษ์
พร้อมร่วมเสวนา กับ โตโน่ ภาคิน
พร้อมเพื่อนดาราและผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

18/4/62

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
จัดสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ระบบ TCAS รอบที่ 2  โควตา

18/4/62

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th