รวมบรรยากาศรุ่นพี่ศิษย์เก่าแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมอง กิจกรรมค่ายทดลองเรียนตามระบบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน
เพื่อค้นหาตัวตนและประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจการบิน กลุ่มที่ 1-3

โดยพี่พัฒน์ วรพล กล่อมเกลี้ยง (Cabincrew Thaivietjet )

พี่โสภิดา ชัมพูทนะ(แอม) พี่จุฬาลักษณ์ พุทธเสน (บีม) ตำแหน่ง Passenger Service Agents สายการบินไทยแอร์เอเชีย สนามบินหัวหิน

พี่เหวิน ชมพูนุท เดชดุษฎี ตำแหน่ง Cabincrew Nokair

พี่พชรพล วงศ์ทิม ตำแหน่ง บริการผู้โดยสารพิเศษ สายการบินไทย คุณบุษยา พี่จ๋า ผ่านระบบ Online Zoom
พี่อภิญญา คงกล่อม  ตำแหน่งงาน : Ramp Operations  บริษัท Bangkok flight services
พี่เพียงฟ้า  กล้าผจญ  ตำแหน่งงาน : Elite Personal Assistant บริษัท Thailand Privilege Card
พี่ยุภภาดา จันทร์ทา ตำแหน่งงาน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท Thaivietjet

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน เมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2565
 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/