19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564 New<<
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
  เรื่องการกลับเข้าหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19New<<
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
28-6-65

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก) ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา หัวหิน ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และพูดคุยกับนักศึกษา พร้อมทั้งประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์การศึกษา หัวหิน

22-6-65

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการชงกาแฟ บาริสต้าระดับเบื้องต้น โดยรับเกียรติจาก อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี สังกัดโรงเรียนการเรือน นางสาวนฐพร กล่ำแส
11-6-65

ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา
นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

4-6-65

เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. 
ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 19 ไร๋ต.หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

3-6-65

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th