19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการกลับเข้าหอพักในช่วง COVID-19
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

ร่วมประชุมโครงการฝึกงานได้งาน ร่วมกับบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส( BFS)
โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส

29-9-65

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
29-9-65

การต้อนรับคณะคุณครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
28-9-65

กิจกรรมการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษา
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2566
ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

28-9-65

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง และ อาจารย์ปาลิดา สำเภาทอง ได้รับเชิญจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำเพื่อเป็นวิทยากร Workshop ลงมือทำด้วยตัวเอง “
27-9-65

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

Copyright © 2022| มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน