19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
 

สำหรับบัณฑิต

 

 

 

สวนดุสิต รักษ์โลก เลิกพลาสติก ประหยัดพลังงาน
   

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.00 - 12.00 น. โดย ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ประธานการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประชุมติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินการสมัครสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567 ณ.ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษาหัวหิน
67-04-10

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำโดย ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University และร่วมพัฒนาแนวทางในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมของศูนย์การศึกษาหัวหิน ณ ห้องประชุมNB6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-03-25

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 67 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 โดยมี Mr.Charles Thomas Deyoung และอาจารย์ ฐานปนะ แตงจุ้ย เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และ นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS
67-03-23

พี่กิจ ศุภกิจ จีนโสภา ศิษย์เก่ารหัส47สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้มาพูดคุยกับรุ่นน้องนักศึกษารหัส 66 ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิต และประสบการณ์การทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกำลังใจและแนงทางให้กับน้องๆที่เรียนในงานอุตสาหกรรมการบิน ในครั้งนี้พี่กิจ ยังได้ชวนน้องๆตอบคำถามและแจกของรางวัลมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน
67-03-22

นางสาวรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ม.ล.ฐิติรัตน์ จักร์พันธุ์ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่37 ประจำปี 2567 เพื่อให้นักศึกษาพบกับกิจกรรมนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองเพชร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอาหารหลากหลาย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.เพชรบุรี
67-03-20

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม