19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
   
   
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
 

สำหรับบัณฑิต

 

 
   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯหัวหินได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโครงการ "ค่ายปั้นฝัน 2024" จำนวน 85 คน เข้ามาศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน
โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองอำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ได้ร่วมสนุกตามฐานต่างๆ กิจกรรมฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ ,การสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ,Food and Beverage Service ,เล่นเกมส์ทายคำ
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-04-28

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17:00 - 20:00 น.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน จัดงาน “PROM Party" Good Bye Senior Party & Congratulations’ 65 นำโดยสโมสรนักศึกษารหัส66
ที่จัดงานเพื่อแสดงความยินดีให้กับรุ่นพี่รหัส65เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รั้วสวนดุสิต ศูนย์ฯหัวหิน
โดยมี ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทและอวยพรให้กับนักศึกษา รหัส 65 ทุกคน
67-04-26

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ประจำปี 2567 เพื่อเป็นศิริมงลคลให้กับ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โดยกิจกรรมจัดวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน
67-04-26

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.00 - 12.00 น. โดย ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน ประธานการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประชุมติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินการสมัครสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567 ณ.ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษาหัวหิน
67-04-10

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน นำโดย ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University และร่วมพัฒนาแนวทางในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมของศูนย์การศึกษาหัวหิน ณ ห้องประชุมNB6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน
67-03-25

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม