26/07/65 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ พ.ศ.2565 New<<
  19/04/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2564
  18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการกลับเข้าหอพักในช่วง COVID-19
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
              Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
              Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาธุรกิจการบินช่วยการประกวดพระ อนุรักษ์จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
8-8-65

ศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าร่วมงานวันวิชาการ ระยองวิทย์ทัศน์
“ Power of education (Learning beyond theclassroom)
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

5-8-65

ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

1-8-65

ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

28-7-65

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามโครงการอบรมเสวนา
และเดินรณรงค์ต่อต้นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

26-7-65

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

Copyright @2022| มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน