มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศีกษาหัวหิน ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน จิตอาสา เดินทางไปช่วยงาน พระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)
นางบุญช่วย สวามิภักดิ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2566  เวลา 13.00-17.00ณ วัดป้อม  ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ และนางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการนำนักศึกษาไปช่วยงานครั้งนี้


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/