การจัดการความรู้ KM
 
  การจัดการความรู้ในหน่วยราชการ
การจัดการความรู้ โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
คู่มือการจัดการความรู้ จากทฤษฎีีสู่การปฏิบัติ
 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

Copyright © 2022| มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน