ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพัก
โดยการดำเนินงานมีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดฅ่อ

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 – 9 สิงหาคม 2563

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/