ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ประชุมแนวทางการรับนักศึกษา ประจำปี 2564
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563
เวลา 14.30-16.30 น. ทางระบบ Conference

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/