มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 7 
ในวันที่  30 พฤษภาคม 2563 เวลา  07.30  น. 
ณ อนุสาวรีย์ ร. 7  เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/