ดร.สรุพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
ประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2  และได้เชิญศิษย์เก่ามาแชร์ประสบการณ์การเรียนและการทำงาน
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 14.00-15.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

 

.

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/