ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้บำเพ็ญตนช่วยงานและกิจกรรมบริการต่างๆ
ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประพฤติตนดี ตั้งใจเรียน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/