ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย์กฤตนพ ทองธิติพร และนักศึกษา
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา คณะคุณครู และนักเรียน
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/