นายพิพัฒพงค์ โออิฐ (พี่หนึ่ง)(ศิษย์เก่ารหัส 46)
ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน
การใช้ชีวิตในการทำงาน และสิ่งที่ได้จากการเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  และตอบข้อซักถามจากน้องๆ 
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00- 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/