นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหินและบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน
และจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม NB6 ชั้น2

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/