ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนฤดูร้อน 3/2563  แบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 -11.30 น.

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/