นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานพิธีเปิด จัดกิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อค้นหา ดาว เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงาน
ได้จัดกิจกรรม  กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนักศึกษา  ประกวด ดาวเดือน   การออกบูธร้านอาหาร การแสดงของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561  เวลา 16.00-21.00  น.  ณ อาคารหอพักชวนชม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/