เมื่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.

ณ.สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประธานในการจัดงานครั้งนี้

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/