นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ให้การต้อนรับคณะน้องๆนักเรียนโครงการค่ายปั้นฝัน Summer 2019 (หัวหิน)
เข้าศึกษาดูงานการจัดการการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 -15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/