นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ร่วมทำกิจกรรมในการต้อนรับดูแลผู้เข้าประกวดและทีมงานกองประกวด
Miss Universe Thailand
ณ Intercontinental Huahin
รอบ Swimming suit competition
วันอังคารที่ 22 -23 กันยายน 2563

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/