ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง
และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
โดยกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
และวันเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.00- 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ๔  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/