เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2562 เวลา 15.00-16.00 . น.
ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้รับเกียรติ จาก นางสาวเพียงฟ้า กล้าผจญ (รหัส 57) 
ตำแหน่งงาน Elite Personnel Assistant บริษัท Thailand Privilege Card
  ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบิน และเทคนิคต่างๆ
ในการเตรียมความพร้อมการทำงานด้านธุรกิจการบิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/