มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08:30-14:00 น. ณ  หอประชุมราชานุเคราะห์ 3

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/