นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมล้อมหมวกชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/