เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562  เวลา 15.00-22.00  น.  ณ อาคารใหม่ศูนย์ฯหัวหิน
นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์ 2019  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
เพื่อค้นหา ดาว เดือน ดาวเทียม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในงานได้จัดกิจกรรม  ประกวด ดาวเดือน
การออกบูธร้านอาหาร การแสดงของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
และเพื่อความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ 
โดยตำแหน่งดาวได้แก่ นางสาวทิพย์รชยา เลี่ยทอง
ตำแหน่งรองดาว นางสาวธันย์ชนก โสตะทวิ และ นางสาวอินิทรา แซ่เซียว 
ตำแหน่งเดือน ได้แก่ นายชำนาญ วิเศษสิงห์
ตำแหน่งรองเดือน นายปญญพัฒน์ ไชยวงษา และ นายสุกนต์ธี ดำจุติ
ตำแหน่งดาวเทียม นายปฏิฌาณ สุรัตน์เสนีย์
ตำแหน่งรองดาวเทียม นายสัณหภพ ไชยคำภา และ นายสุวิริภะ มังศรี

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/