วันที่ 18 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ทำความสะอาดในห้องเรียน
สำนักงาน ราวบันได ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา ฯลฯ
โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและระงับโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19
และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรติดตามข่าวสาร
และสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา
 และศึกษาวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/