ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ
คณะคุณครู และนักเรียน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
เข้าศึกษาดูงาน สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 -11.00 . ณ ห้องประชุมชั้น

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/