ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
นำบุคลากร นักศึกษา   ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทำบุญเลี้ยงพระเพล
เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากร  เนื่องในวันปีใหม่  2563
ภายในงานมีกิจกรรมแลกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 07.30 -11.00 น.ณ ห้องอาคารหลังใหม่

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/