ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
โดยได้รับเกียรติจาก Aj.Diaa Mohammad Kamel Elwasly เป็นวิทยากร
และ นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/