มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมกับ มูลนิธิ กวน โด่ ห่วย
จัดกิจกรรมมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง และ ข้าวกล่อง
ให้กับประชาชนชาวท่ายาง จ.เพชรบุรี
ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19
เพื่อช่วยยังชีพในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/