ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2561
เพื่อเป็นศิริมงคล แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
โดยกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  และถวายภัตตาหารเพล 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/