นางสาวไอลดา บุญวัฒนา  พี่ไอซ์ (ศิษย์เก่ารหัส49) ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย 
 และนายฐณัฎฐ์ สุทธิตันตยาภรณ์  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการคลังสิ้นค้า สายการบิน ค่าเธย์แปซิฟิก  
ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่น้อง เกี่ยวกับลักษณะของการการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการบิน
การมีวินัย ความอดทน ตลอดจนให้ข้อเสนอะในการเตรียมความพร้อมในการการเข้าปฏิบัติงานด้านธุรกิจการบิน  
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-17.00  น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/