ศูนย์การศึกษา หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่สนใจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud  Meeting

 โดยมี Mr. Scott Lawrence Ward และ Mr. Charles Thomas Deyoung  เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับตลาดแรงงานในอนาคตและ นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ หัวหิน

พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานตัว การดำเนินการตามขั้นตอนในระบบ TCAS

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/