ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
บริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดับบลิวเอฟเอส พีจีคาร์โก้ จำกัด
โดยได้รับเกียรติจาก คุณพูนยศ เธียไพรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ได้ให้โอวาท

คุณภิญญาพัชญ์ กันเมล์ ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำ

และ คุณภัสสร สมัครคามัย ผู้จัดการฝ่ายการโดยสาร ร่วมลงนาม
โครงการพัฒนาอาชีพและฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/