นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเดิม

และเพิ่มทักษะใหม่ในการจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระยะที่ ๓) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมของศูนย์การศึกษา หัวหิน

และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University ของศูนย์การศึกษาหัวหิน

ภายใต้โครงการดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/