มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนงานราชการและคณะประชาชนเข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ
มีจำนวนประชาชนจำนวน 700 คน โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯหัวหิน
เป็นจุดรับลงทะเบียนรับบัตรผู้เข้าเฝ้าฯ และเป็นที่ตั้งของโรงครัวจิตอาสาพระราชทานและเป็นจุดพักคอย
ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯได้ให้บริการฟรีเครื่องดื่มกาแฟ น้ำลำไย น้ำเก็กฮวยจากผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน
และได้รับการสนับสนุน ขนมท๊อฟฟี่เค้ก โฮมเบเกอรี่ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จำนวน 1500 กล่อง เพื่อแจกให้กับประชาชนในการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 
เสด็จฯเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -19.00 น.

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/