นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ร่วมกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018”  
วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง จัดโดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/