มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการศึกษา

และอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2566

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา08:30-12:00 น.ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/