นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน และนักศึกษา
ร่วมงานพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางกัลลาลัมเปอร์-หัวหิน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/