เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 15.00-21.30  น.  ณ อาคารใหม่ศูนย์ฯหัวหิน
นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์ 2020  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
เพื่อค้นหา ดาว เดือน ดาวเทียม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในงานได้จัดกิจกรรม  ประกวด ดาวเดือน
การออกบูธร้านอาหาร การแสดงของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
และเพื่อความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/