นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และ นายฐาปนะ แตงจุ้ย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิจการบิน

นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์สวนดุสิตเหย้า-เยือน

เพื่อนร่วมวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา และกิจกรรม ลอยกระทงสไตล์สวนดุสิต SDU#SP ประกอบด้วยผู้บริหาร

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก และศูนย์การศึกษาหัวหิน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอล แบตมินตัน บาสเก็ตบอล กิจกรรมการประกวดเทพบุตรเดือนเพ็ญ

เทพธิดานพมาศ การประกวด MC การสาธิตทำกระทง การออกร้านของสาขาวิชาต่างๆ กิจกรรมการลอยกระทงร่วมกัน และศึกษาดูงาน

เมื่อวันที 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/