นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน
และว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน
เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกงานได้งาน ร่วมกับบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส( BFS)
โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส
ในการจัดประชุมพูดคุยถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการรับนักศึกษาโครงการฝึกงานได้งาน พร้อมเงื่อนไขในการรับนักศึกษาเข้าทำงานโดยตรง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 NB6

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/