นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ให้บริการอาหาร เครื่องดื่มในการพระราชทานเพลิงศพ
พระเนกขัมมมุนี หรือ หลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดราชายตนบรรพต
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/