เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน

อาจารย์สุไบดา กรีมี ฉัตรสุวรรณ อาจารย์สุลัยมา กรีมี และอาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน

ให้การต้อนรับคณะคุณครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน

และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่3 ได้การสาธิตฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน

และเชิญน้องๆนักเรียนร่วมกิจกรรมในสาธิตการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน เล่นเกมส์ และมอบของรางวัลโดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงเป็นการศึกษาข้อมูลจริงในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/