อาจารย์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ณ วัดหนองแก เขาตะเกียบ ในวันที่ 2 เม.ย. 2561  เวลา 17.00 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/